مهاجرت


سبک زندگی رزومه نویسی مخارج زندگی فرصت های شغلی چگونه CDR بنویسیم دعوت نامه چگونه RFP بنویسیم چگونه EQI را تکمیل کنیم امتیازدهی در استرالیا و کانادا برنامه PNP کانادا کانون توحید لندن در بهار سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳)، جمع محدودی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های شهر لندن با تشکیل جلساتی در منازل خود، پایه گذار آغاز مجموعه ای گردیدند که سال ها بعد، انجمن اسلامی دانشجویان لندن (کانون توحید)، نام گرفت. هدف اصلی از تشکیل این جلسات، خودسازی فکری شرکت کنندگان از طریق پرداختن به بحث های فلسفی و مذهبی و به تدریج در کنار آن، بحث های مبارزاتی علیه رژیم شاهنشاهی در ایران بود. اخبار مهاجرت ویزا ها
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
4 209 آگوست 27, 2020
1 34 آگوست 9, 2020
1 38 آگوست 2, 2020
4 177 می 3, 2019
1 165 آپریل 24, 2019
1 160 آپریل 21, 2019
1 74 آپریل 15, 2019
1 66 آپریل 15, 2019
2 167 آپریل 15, 2019
2 178 آپریل 9, 2019
1 149 آپریل 9, 2019
5 202 مارچ 27, 2019
1 120 مارچ 23, 2019
1 61 مارچ 11, 2019
1 69 مارچ 11, 2019
9 157 مارچ 11, 2019
3 126 مارچ 11, 2019
1 49 مارچ 11, 2019
1 63 مارچ 9, 2019
1 48 مارچ 8, 2019
1 159 مارچ 4, 2019
1 146 فوریه 21, 2019
1 68 فوریه 21, 2019
3 117 فوریه 21, 2019
1 89 فوریه 21, 2019
1 66 فوریه 21, 2019
4 112 فوریه 21, 2019
2 150 فوریه 21, 2019
1 64 ژانویه 26, 2019