مهاجرت


سبک زندگی رزومه نویسی مخارج زندگی فرصت های شغلی چگونه CDR بنویسیم دعوت نامه چگونه RFP بنویسیم چگونه EQI را تکمیل کنیم امتیازدهی در استرالیا و کانادا برنامه PNP کانادا کانون توحید لندن در بهار سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳)، جمع محدودی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های شهر لندن با تشکیل جلساتی در منازل خود، پایه گذار آغاز مجموعه ای گردیدند که سال ها بعد، انجمن اسلامی دانشجویان لندن (کانون توحید)، نام گرفت. هدف اصلی از تشکیل این جلسات، خودسازی فکری شرکت کنندگان از طریق پرداختن به بحث های فلسفی و مذهبی و به تدریج در کنار آن، بحث های مبارزاتی علیه رژیم شاهنشاهی در ایران بود. اخبار مهاجرت ویزا ها
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 4 آگوست 2, 2020
4 170 می 3, 2019
1 157 آپریل 24, 2019
1 155 آپریل 21, 2019
1 67 آپریل 15, 2019
1 62 آپریل 15, 2019
2 155 آپریل 15, 2019
3 178 آپریل 10, 2019
2 163 آپریل 9, 2019
1 140 آپریل 9, 2019
5 190 مارچ 27, 2019
1 111 مارچ 23, 2019
1 52 مارچ 11, 2019
1 63 مارچ 11, 2019
9 138 مارچ 11, 2019
3 116 مارچ 11, 2019
1 44 مارچ 11, 2019
1 58 مارچ 9, 2019
1 44 مارچ 8, 2019
1 137 مارچ 4, 2019
1 133 فوریه 21, 2019
1 60 فوریه 21, 2019
3 110 فوریه 21, 2019
1 77 فوریه 21, 2019
1 56 فوریه 21, 2019
4 101 فوریه 21, 2019
2 129 فوریه 21, 2019
1 56 ژانویه 26, 2019