آمادگی دانشگاه فنی و حرفه ای برای پذیرش دانشجوی لبنانی

https://farsi.freepaper.me/آمادگی-دانشگاه-فنی-و-حرفه-ای-برای-پذیرش/


image
دانشگاه فنی و حرفه ای از مهر ماه سال ۹۸ اقدام به پذیرش دانشجو از لبنان خواهد کرد. بستر اجرایی پذیرش دانشجو از لبنان آماده شده و مهر ماه سال آینده با انتخاب استان‌های معین اجرا می‌شود.دانشگاه فنی و حرفه‌ای آماده همکاری با دانشگاه دولتی لبنان در زمینه آموزش‌های مهارتی و پذیرش دانشجویان لبنانی را…