آخرین مهلت ثبت نام ارز دانشجویی است

https://farsi.freepaper.me/آخرین-مهلت-ثبت-نام-ارز-دانشجویی-است/


image
آخرین مهلت ثبت و ویرایش درخواست ارز در سامانه سجاد برای نیمسال دوم ۱۳۹۷ امروز ۲۰ اسفند ۹۷ به اتمام می‌رسد. لذا تمام متقاضیان می‌بایست تا فردا ۲۰ اسفند ۹۷ هرگونه درخواست یا ویرایش خود را انجام داده و نسبت به ارسال درخواست خود جهت بررسی اقدام کنند. ثبت درخواست ارز برای نیمسال اول ۱۳۹۸…