مهاجرت


سبک زندگی رزومه نویسی مخارج زندگی فرصت های شغلی چگونه CDR بنویسیم دعوت نامه چگونه RFP بنویسیم چگونه EQI را تکمیل کنیم امتیازدهی در استرالیا و کانادا برنامه PNP کانادا کانون توحید لندن در بهار سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳)، جمع محدودی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های شهر لندن با تشکیل جلساتی در منازل خود، پایه گذار آغاز مجموعه ای گردیدند که سال ها بعد، انجمن اسلامی دانشجویان لندن (کانون توحید)، نام گرفت. هدف اصلی از تشکیل این جلسات، خودسازی فکری شرکت کنندگان از طریق پرداختن به بحث های فلسفی و مذهبی و به تدریج در کنار آن، بحث های مبارزاتی علیه رژیم شاهنشاهی در ایران بود. اخبار مهاجرت ویزا ها
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
3 338 آگوست 27, 2020
0 122 آگوست 9, 2020
0 131 آگوست 2, 2020
3 230 می 3, 2019
0 209 آپریل 24, 2019
0 219 آپریل 21, 2019
0 118 آپریل 15, 2019
0 101 آپریل 15, 2019
1 214 آپریل 15, 2019
1 233 آپریل 9, 2019
0 187 آپریل 9, 2019
4 247 مارچ 27, 2019
0 161 مارچ 23, 2019
0 95 مارچ 11, 2019
0 104 مارچ 11, 2019
8 219 مارچ 11, 2019
2 161 مارچ 11, 2019
0 79 مارچ 11, 2019
0 101 مارچ 9, 2019
0 81 مارچ 8, 2019
0 250 مارچ 4, 2019
0 192 فوریه 21, 2019
0 105 فوریه 21, 2019
2 170 فوریه 21, 2019
0 130 فوریه 21, 2019
0 100 فوریه 21, 2019
3 221 فوریه 21, 2019
1 214 فوریه 21, 2019
0 92 ژانویه 26, 2019