لیست مشاغل استرالیا در سال 2019

امروز 11 ماه مارس 2019 برابر با 20 اسفند ماه 1397 اداره مهاجرت استرالیا لیست جدید مشاغل استرالیا را اعلام کرد.

از مهمترین تغییرات این لیست می توان به افزوده شدن مشاغل ذیل در لیست مشاغل درازمدت مورد نیاز استرالیا اشاره کرد که عبارتند از:

  • استاد دانشگاه
  • متالوژیست
  • میکروبیولوژیست
  • شیمیدان
  • مهندس نفت
  • مهندس معدن
  • اقتصاددان
  • موسیقیدان

چنانچه افرادی مشاغل فوق را داشته باشند می توانند برای ویزای 189، ویزای 190 ، ویزای 489 شاخه اسپانسر فامیلی و ایالتی اقدام کنند.

مشاهده لیست جدید مشاغل بلند مدت مورد نیاز استرالیا: اینجا

مشاهده لیست جدید مشاغل کوتاه مدت استرالیا: اینجا

مشاهده لیست جدید مشاغل مورد نیاز در مناطق استرالیا: اینجا

مشاهده مشاغلی که دیگر مورد نیاز استرالیا نیست و از لیست ها خارج شده اند: این لینک