قوانین کانادا

دولت کبک قصد دارد تا تمام درخواست های مهاجرت رسیدگی نشده که از سال 2005 تا 2018 دریافت کرده است را کنسل کند و با توجه با قوانین مهاجرتی جدید، مهاجرانی که به زبان فرانسه مسلط هستند و همچنین با نیازهای استان کبک سازگار هستند را جذب کند. همچنین هزینه هایی که متقضیان برای تشکیل پرونده ها پرداخت کرده بودند به آنها بازمی گردد.

وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی را در رابطه با تروریسم ارایه داد است که نشان می دهد #آمریکا نسبت به امنیت مرزهایش با کانادا نگرانی بیشتری نسبت به مرزهایش با #مکزیک دارد. وهمچنین عنوان کرده است که #کانادا میزبان افرادی است که تحت تاثیر داعش و گروه های افراطی دیگر قرار گرفته اند و این موجب عدم امنیت مرزهاش با کانادا می شود و این مشکل گسترده تر از مهاجرت غیر قانونی افراد از مکزیک به آمریکا است.

:red_circle: برنامه مهاجرتی نیروهای کار متخصص کبک :red_circle:

:diamond_shape_with_a_dot_inside: کبک یک استان فرانسوی زبان است که توافقنامه مهاجرتی ویژه ای با #دولت_فدرال_کانادا دارد. این استان، قوانین مخصوص به خود را برای انتخاب مهاجران داشته و از بین داوطلبان افرادی را انتخاب می کند که بیش ترین تطابق را با قوانین داشته باشند. این استان هر ساله هزاران نفر را با تخصص های مختلف جذب می کند تا نیاز بازار کار خود را برآورده نماید.

برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه نیروهای کار متخصص در کبک، باید درخواست خود را در دو مرحله زیر ثبت کنید

1️⃣ درخواست خود را به دولت کبک ارایه دهید تا گواهی گزینش کبک را دریافت کنید. این استان درخواست شما را با قوانین مخصوص به خود مورد سنجش قرار داده و این گواهی را زمانی به شما ارایه می دهد که شما را به عنوان یک مهاجر پذیرفته باشد.

2️⃣ پس از موفقیت در مرحله اول و دریافت گواهی گزینش کبک، شما باید برای برنامه مهاجرت، #پناهندگی و #شهروندی_کانادا اقدام کنید تا #اقامت_دایم_کانادا را از دولت فدرال دریافت نمایید.