میرلند، ایالت میلیونرها

https://farsi.freepaper.me/میرلند،-ایالت-میلیونرها/مریلند ایالت صنعتی پیشرفته ­ای است در شمال شرق آمریکا که آب و هوای آن در تابستان گرم و در زمستان سرد و مرطوب می ­باشد. .در این مقاله قصد داریم در مورد شرایط زندگی برای دانشجویانی که قصد مهاجرت بهاین شهر را دارند صحبت کنیم این ایالت میزبان بالاترین نسبت جمعیتی میلیونرها در کشور آمریکاست…