🎉جشن بزرگ نوروز 1398

:tada:جشن بزرگ نوروز 1398
:balloon:در کانون توحید لندن

:musical_score: به همراه موسیقی،شعرخوانی و برنامه های متنوع دیگر

:curry:به صرف شام و پذیرایی

:spiral_calendar: شنبه 23 مارس | ساعت 18:30

:tickets: ورودی برای عموم:4£

:white_check_mark:برای رزرو به لینک زیر رجوع کنید:

30-32 Southerton Rd, Hammersmith, London
W6 0PH

@Kanoontowhid_ISA