افزایش تعداد موسسات لغو مجوز شده اعزام دانشجو به خارج از کشور

https://farsi.freepaper.me/افزایش-تعداد-موسسات-لغو-مجوز-شده-اعزام/


image
براساس آمار نظارت بر عملکرد مؤسسات معاونت بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم تعداد موسسات لغو مجوز شده اعزام دانشجو به خارج از کشور از ۱۰۷ موسسه به ۱۱۶ موسسه افزایش یافت. کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات معاونت بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم در جدیدترین بروز رسانی مؤسسات اعزام دانشجو به خارج…