یادگیری زبان سوم

بعد از یاد گرفتن انگلیسی، یادگیری چه زبانی زمان کمتری طول می‌کشه و کاربرد بیشتری توی دنیا داره؟