قوانین آموزشی دفاع از پایان نامه

سلام دوستان

در اینجا سعی داریم بیشتر، درباره قوانین آموزشی برای دفاع با هم بررسی کنیم.
برای شروع مراحلی که ما دانشجوهای باید برای دفاع از پایان نامه طی کنیم، بررسی می
کنیم.

برای قوانین نگارشی، به بخش #پایان‌نامه-مقاله مراجعه کنید.

متشکرم.