مراحل مهلت استفاده از جذب امریه شرکت‌های دانش‌بنیان

https://farsi.freepaper.me/مراحل-مهلت-استفاده-از-جذب-امریه-شرکت‌/


image
متقاضیان سهمیه امریه از شرکت‌های دانش بنیان که اعزامی اول اردیبهشت ۹۸ هستند تا نیمه اسفند جاری فرصت دارند تا برگه اعزام خود را به مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان ارسال کنند. فرد متقاضی باید اطلاعات خود و شرکت متبوع خود را در سامانه Sina.bmn.ir ثبت و به‌صورت الکترونیکی مراحل آن را پیگیری کند.…