تفاوت کنفراس با ژورنال چیست

:film_strip: کلیپ آموزشی زیر رو در این راستا مشاهده کنید.