صندوق رفاه دانشجویان وام دانشجویی را تسهیل کرد

https://farsi.freepaper.me/صندوق-رفاه-دانشجویان-وام-دانشجویی-را-ت/


image
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد: از ترم آینده برای دریافت تسهیلات وام دانشجویی از بنیاد علوی، سند تعهد محضری جایگزین گواهی کسر از حقوق می شود. در این راستا به منظور تسهیل در انجام امور و بهره مندی حداکثری دانشجویان متقاضی از تسهیلات وام دانشجویی بنیاد علوی، سند تعهد محضری جایگزین گواهی کسر…