مختصری از 5 نمونه‌ی اصطلاح علمی

1- Impact Factor
شاخص ضریب تاثیر نشان می‌دهد که مقالات یک مجله به صورت متوسط چه میزان در شکل گیری مقالات علمی دیگر موثر هستند…

2- Desk Rejection
وقتی که مقاله مان را به مجله ای ارسال می‌کنیم، اول از همه این مقاله توسط سردبیر مجله مورد بررسی قرار می‌گیرد. سردبیر دو مساله مهم را چک می کند…

3- Cover Letter
نامه ایست که به مقاله پیوست می‌شود و هدف از آن دادن یک توضیح مختصر اما جامع راجع به کار انجام شده است…

4- Volume
مثلا عدد ۱۸ بود، نشان دهنده ولیوم یا دوره یا جلد است. در بیشتر مجلات هر ساله فقط یک جلد چاپ می‌کنند…

5- Issue
مثلا عدد ۶ نشان دهنده ایشو یا شماره مجله است. معمولا مجلات در هر سال چندین شماره را چاپ می‌کنند.