قابلیت یادگیری در خواب بیشتر است

https://farsi.freepaper.me/قابلیت-یادگیری-در-خواب-بیشتر-است/


image
 دانشمندان دانشگاه برن در سوئیس ثابت کرده اند که در حین خواب، مغز قابلیت یادگیری چیزهای جدید را دارد. محققان آزمایش هایی انجام دادند و آزمایش شوندگان یک کلمه آشنا به زبان ما کلمات ابداعی که در خواب شنیده بودند را بار دیگر شنیدند و از انها خواسته شد که جواب بدهند که ایا این…