دانشگاه جان هاپکینز

https://farsi.freepaper.me/دانشگاه-جان-هاپکینز/جان هاپکینز یک تاجر بالتیموری مشهور، دارایی ۷ میلیون دلاری خود را برای تاسیس بیمارستان و دانشگاهی سرمایه گذاری کرد تا به نوبه­ی خود بتواند تساوی حقوق را گسترش دهد، او قادر به دریافت تحصیلاتی که آرزویش را داشت نبود، بنابراین می­خواست این حقوق را برای دیگران با تاسیس بیمارستان و دانشگاه خود، فراهم کند.…