30بهمن؛ اعلام نتیجه نقل و انتقال دستیاران پزشکی

https://farsi.freepaper.me/30بهمن؛-اعلام-نتیجه-نقل-و-انتقال-دستیارا/


image
دانشگاه های علوم پزشکی دارای دوره دستیاری تخصصی پزشکی، نتیجه بررسی تقاضای انتقال دستیاران را تا ۳۰ بهمن ماه اعلام می کنند. دانشگاه های علوم پزشکی دارای دوره دستیاری تخصصی پزشکی، نتیجه بررسی تقاضای انتقال دستیاران را تا ۳۰ بهمن ماه اعلام می کنند. نقل و انتقال دستیاران تخصصی پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی…