درد حین عمل جراحی آسان شد

درد حین عمل جراحی آسان شد

متخصصان با دستکاری مغز یک بیمار حین عمل جراحی تحمل درد را برایش آسان کردند.
متخصصان علوم عصبی دانشگاه اموری در آمریکا با شبیه سازی جریان الکتریسیته در بخشی از مغز موسوم به cingulum توانستند فردی را که در زمان جراحی باید بیدار نگه داشته می‌شد بخندانند تا وی درد ناشی از جراحی را راحت‌تر تحمل کند.

پژوهشگران می‌گویند از این روش هم برای مداوای بیماری‌هایی همچون افسردگی، اضطراب و همین طور درد‌های مزمن استفاده کرد.