هوش مصنوعی یک برنامه ملی در هند به حساب می آید

https://farsi.freepaper.me/هوش-مصنوعی-یک-برنامه-ملی-در-هند-به-حساب/مقامات هند با هدف ترویج هوش مصنوعی و بهبود قابلیت‌های جوانان در این زمینه، قصد دارند یک مرکز اختصاصی در این کشور ایجاد کنند. به نقل از «fossbytes»؛ پیوش گویال (Piyush Goyal)، وزیر اقتصاد هند گفت: هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط با آن هم‌اکنون از برنامه‌های ملی ما به‌حساب می‌آیند و یک پورتال هوش مصنوعی…