تمارین درس hssl(high speed serial links) دانشگاه تهران

فایل های pdf که به پیوست اضافه می شود،تمارین درس سریال لینک دانشگاه تهران است.
استاد:دکتر صمد شیخایی

تمارین فصل اول
سوالات:
Serial Link, Sheikhaei, 1397-1, HW1.pdf (682.7 کیلوبایت)
پاسخ:
پاسخ تمرین۱_20181021002240.pdf (1.4 مگابایت)

تمرین فصل های دوم و سوم
سوالات:
Serial Link, Sheikhaei, 1397-1, HW2_851716fd59c8019aef9bf72958f0dbe8.pdf (476.0 کیلوبایت)

تمرین فصل پنجم
سوالات:
Serial Link, Sheikhaei, 1396-1, HW5.pdf (590.3 کیلوبایت)

تمرین فصل 4
سوالات:
Serial Link, Sheikhaei, 1396-1, HW4.pdf (284.3 کیلوبایت)

تمارین فصل ششم
سوالات:
Serial Link, Sheikhaei, 1396-1, HW6.pdf (261.7 کیلوبایت)