آزمون های آیلتس در ایران

سلام در این تاپیک قرار است مراکز برگزاری آیلتس در ایران را معرفی کنیم

در حال حاضر ۶ مرکز برگزاری آزمون آیلتس در تهران واقع است، نام های آنها بصورت زیر است و جداول تاریخ آزمون ها را در ریپلای های بعدی معرفی می کنم .
آزمون های آیلتس پارسیان
آرمون های آیلتس دانشگاه آزاد
آزمون های آیلتس تهران
آزمون های آیلتس ایرسافام
آزمون های آیلتس پروشات
و آزمون های آیلتس عصر دین و دانش