گرایش های مهندسی

سلام
در این تاپیک قصد داریم ۹ گرایش اصلی مهندسی صنایع را که در تاپیک معرفی صنایع از آن لکه لینک آن را در زیر قرار می دهم را برسی کنیم ‌.

گرایش اولی که باید از مهندسی صنایع معرفی کرد گرایش صنایع صنایع یا بهینه سازی سیستم ها از قدیمی ترین و اولین گرایش مهندسی صنایع است که به همین دلیل نیز است که در حال حاضر بیسترین گرایش موجود این رشته است . در حال حاضر ۶۴ دانشگاه در ایران این گرایس را ارائه می دهند ، این گرایش در واقع شکل پیشرفته تر از همان مهندسی صنایع است برای مثال واحد هتی مثل اقتصاد مهندسی پیشرفته دارد