دروس تخصصی مهندسی صنایع

کلیات دروس تخصصی مهندسی صنایع را در اینجا ببینید .

چارت تحصیلی مهدسی صنایع ۱۴۲ واحد است و دانشجویان این رسته از سا ۹۲ به بعد برای فارغ التحصیلی باید ۱۴۲ یا ۱۴۳ واحد را بگذرانند که از این ۱۴۲ واحد ۶۷ واحد دروس اصلی و تخصصی است که از این میان دروس تحقیق در عملیات و آمار و احتمال که مجموعا شا۱۲ واحد را شامل می شپند مهم ترین درس های این رشته هستند .
در ادامه بیشتر به دروس اصلی و تخصصی این رشته خواهیم پرداخت

اولین درس اختصاصی که به آین برخورد خواهید کرد درس اقتصاد است که به دو بخش خرد و کلان دسته بندی می شود هم اکنون در دانشگاه های سراسری این درس در سه واحد ارائه می شود ولی در دانشگاه آزاد این درس به عنوان دو درس ۲ واحدی با نام های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تدریس می شود ‌.