واسه دفاع از پایان‌نامه باید سریع پذیرش مقاله رو بگیرم، از کجا بفهمم کدوم مجله سریعتر پذیرش میده!؟

با مراجعه به آرشیو مقالات یک مجله، زمانی که مقالات‌ چاپ شده در آخرین نسخه آن مجله را دانلود می کنید، در اکثر حالات می‌توانید سه تاریخ را در صفحه اول مقاله مشاهده کنید.
این سه تاریخ با عبارات زیر مشخص شده‌اند که در تصویر نمونه‌ای را قرار داده‌ایم:

1️⃣ تاریخ دریافت مقاله (Received)

2️⃣ تاریخ تجدید نظر مقاله (Revised)

3️⃣ تاریخ پذیرش مقاله (Accepted)

:ballot_box_with_check:با بررسی میانگین زمان داوری تا پذیرش چند نمونه مقاله آن مجله، به راحتی می‌توان میانگین زمان پذیرش مقالات در آن مجله را فهمید.