پذیرش دانشجوی بدون آزمون دکتری دانشگاه کردستان

https://farsi.freepaper.me/پذیرش-دانشجوی-بدون-آزمون-دکتری-دانشگا/


image
دانشگاه کردستان از برگزیدگان دانشگاه کردستان و سایر دانشگاه ها به صورت بدون آزمون برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشجوی دکتری تخصصی می پذیرد. دانشگاه کردستان از بین برگزیدگان علمی واجد شرایط دانشگاه کردستان و سایر دانشگاه‌ها در دوره دکتری تخصصی فقط برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ دانشجو می‌پذیرد.دانشجویان متقاضی تا ۳۰ فروردین ۹۸…