کارگاه تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی


کلاسها به صورت فشرده، نیمه خصوصی 7 نفره در زمان های زیر برگزار می گردد:


1_ دوشنبه و چهارشنبه مورخ 13 و 15 اسفند


2_ پنجشنبه و جمعه مورخ 16 و 17 اسفند


3_ دوشنبه و چهارشنبه مورخ 20 و 22 اسفند


4_ پنجشنبه و جمعه مورخ 23 و 24 اسفند


هزینه:money_mouth_face: ثبت نام در کلاسهای مقدماتی به صورت نیمه خصوصی 500000 تومان می باشد. :woman_student:%20 تخفیف مخصوص دانشجویان:man_student:

آدرس شرکت:
خ ولیعصر، بالاتر از خیابان زرتشت، خیابان عبده، پلاک 57،واحد5
دسترسی از طریق👇
ایستگاه متروی میدان جهاد
BRT ایستگاه قدس

پ.ن1/ شرکت علم و فناوری ماهد خود را متعهد😇 به برگزاری کارگاه با کیفیت مناسب و کاربردی دانسته و آن را جزو اصول اساسی خود می داند و در صورت عدم رضایت شرکت کنندگان کلیه مبلغ پرداختی عودت داده خواهد شد.