دو برابر شدن شرکت های دانش بنیان دانشگاه امیرکبیر

https://farsi.freepaper.me/دو-برابر-شدن-شرکت-های-دانش-بنیان-دانشگا/


image
در حال حاضر مرکز نوآوری ابن سینای دانشگاه امیرکبیر ۱۴۰ شرکت دانش‌بنیان دارد و مبنا بر این است که ظرفیت را تا ۲ برابر افزایش پیدا کند. یکی از برنامه‌هایی که در اولویت این دانشگاه قرار دارد، تقویت بخش استارت آپ‌ها و نوآوری در دانشگاه است. در سال گذشته سرمایه‌گذاری خوبی انجام شد و در…