آخرین جزئیات از برگزاری ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور

https://farsi.freepaper.me/آخرین-جزئیات-از-برگزاری-ششمین-آزمون-اس/


image
کارت‌ ورود به جلسه داوطلبان شرکت در ششمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور از امروز آغاز شد کارت‌ ورود به جلسه داوطلبان شرکت در ششمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۳ اسفند آغاز شده است، داوطلبان، کارت ورود به جلسه خود را حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۵…