مخترع جوان دانشگاه شریف برنده جایزه «فاینمن ۲۰۱۹» شد

https://farsi.freepaper.me/مخترع-جوان-دانشگاه-شریف-برنده-جایزه-ف/


image
علی حاجی میری استاد مهندسی برق، مهندسی پزشکی و شاخه های مهندسی و علوم کاربردی و دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف جایزه بهترین تدریس دانشگاه فناوری کالیفرنیا موسوم به جایزه فاینمن سال ٢٠١٩ را از آن خود کرد. این دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در سال ۸۳ به عنوان یکی از ۱۰۰ مخترع جوان برتر…