تعیین تکلیف تمامی متقاضیان ارز دانشجویی تا پایان سال

https://farsi.freepaper.me/تعیین-تکلیف-تمامی-متقاضیان-ارز-دانشجو/


image
پرونده متقاضیان ارز دانشجویی برای سال ۹۷ تا پایان امسال به بانک مرکزی ارسال خواهد شد. با توجه به ماه پایانی سال ۹۷، تمامی متقاضیان دریافت ارز دانشجویی که ثبت نام خود را کامل کرده‌اند به بانک مرکزی معرفی خواهند شد. اگر متقاضی نیز باقی مانده باشد به طور حتم تا پایان امسال به بانک…