بیش از ۱۱هزار نفر فارغ التحصیل دکتری در فراخوان جذب دانشگاه ها شرکت کردند

https://farsi.freepaper.me/بیش-از-۱۱هزار-نفر-فارغ-التحصیل-دکتری-در/


image
بیش از ۱۱ هزار نفر از فارغ التحصیلان مقطع دکتری در بیستمین فـراخـوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مربوط به فراخوان بهمن ماه ۹۷ شرکت کردند. دربیستمین فـراخـوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیئت علمی (پـیمانـی و طـرح سـربـازی) دانـشگاه های کـشور مـربوط بـه فـراخـوان بـهمن ۱۳۹۷ حدود ۱۱هزار و ۳۸۰ نفر متقاضی…