اجرای ۱۶ پروژه تحقیقاتی مشترک میان دانشگاه های ایران و سوئیس

https://farsi.freepaper.me/اجرای-۱۶-پروژه-تحقیقاتی-مشترک-میان-دان/


image
اکنون ۱۶ پروژه مشترک تحقیقاتی میان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایران و کشور سوئیس درحال انجام است. دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان مرکز هماهنگ کننده همکاری ها با کشور سوئیس از سوی وزارت علوم انتخاب شده است.این ارتباط گام بزرگی در ارتباط علمی بین المللی ایران با اروپا به شمار می رود.  برای تعیین…