مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانشگاه آزاد

:card_file_box: مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده دانشجویان ترم آخر و دانش آموخته

۲-۱) تصویر تمام صفحات شناسنامه (تصویر مدارک شناسنامه کارت ملی در یک صفحه باشد)

۲-۲) تصویر کارت ملی (صفحه اصلی)

۲-۳) مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه جهت آقایان اعم از تصویر کارت پایان خدمت و حکم کارگزینی و گواهی اشتغال بکار برای شاغلین رسمی آموزش و پرورش و ارگان‌های نظامی

۲-۴) مدرک پایه (مقطع کارشناسی: اصل مدرک پیش دانشگاهی) (مقطع کارشناسی ارشد: اصل مدرک کارشناسی) (مقطع دکتری: اصل مدرک کارشناسی ارشد)

۲-۵) تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع پایه

۲-۶) سه ۳ قطعه عکس پرسنلی (۴*۳) ترجیحاً رنگی با زمینه روشن از یک نگاتیو به همراه پشت نویسی با رعایت شئونات اسلامی

۲-۷) فیش‌های واریزی به شماره حساب۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۴ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی

۲-۷-۱) مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: مبلغ۲۰۰.۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان)

۲-۷-۲) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترینخصصی وحرفه ای: مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال (سی و پنج هزار تومان)

در صورتیکه دانشجوی دکتری تخصصی عضو هیأتعلمی باشد با ارائه آخرین حکم کارگزینی نصف مبلغ فوق۱۷۵.۰۰۰ ریال (هفده هزار و پانصد تومان) ریال) واریز می‌شود.

۲-۸) فرم تسویه حساب (تکمیل شده)

#فارغ_التحصیل
#معاونت_آموزشی_و_تحصیلات_تکمیلی