نشست تخصصی: آسیب شناسی نورپردازی درختان: بررسی پیامدهای زیست محیطی نور مصنوعی

نشست تخصصی: آسیب شناسی نورپردازی درختان: بررسی پیامدهای زیست محیطی نور مصنوعی

همراه با نمایش مستند محیط زیستی “مرگ روشن”

:office: برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهر تهران
:date:زمان: سه‌شنبه، 14 اسفند ماه 1397
:stopwatch:ساعت: 14:30 – 17:30
:round_pushpin:مکان: #تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر جنوبی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، تالار فرهنگ و هنر

حضور برای عموم آزاد و #رایگان می باشد.


نشست تخصصی: آسیب شناسی نورپردازی درختان: بررسی پیامدهای زیست محیطی نور مصنوعی

همراه با نمایش مستند محیط زیستی “مرگ روشن”

:office: برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهر تهران
:date:زمان: سه‌شنبه، 14 اسفند ماه 1397
:stopwatch:ساعت: 14:30 – 17:30
:round_pushpin:مکان: #تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر جنوبی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، تالار فرهنگ و هنر

حضور برای عموم آزاد و #رایگان می باشد.