فراخوان چالش نوآوری

فراخوان چالش نوآوری
:small_orange_diamond: کاهش غلظت آمین مورد نیاز در فرآیند شیرین‌سازی گاز با استفاده از فناوری نانو
:small_blue_diamond:باهمکاری ستاد توسعه فناوری نانو و پالایشگاه ششم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

:medal_sports: همراه با جایزه 20 میلیون تومانی ویژه برنده نهایی

محلول آمین نقش اصلی را در حذف H2S طی فرآیند شیرین‌سازی گاز ترش در پالایشگاه‌ها بر عهده دارد. در جریان این فرآیند گاز ترش ورودی طي عبور از يك برج جذب سيني‌دار در تماس و تبادل جرم با محلول آمين قرار مي‌گيرد و تمامي H2S از گاز ترش جدا و تصفیه مي‌شود. میزان H2S موجود در گاز ترش ورودی به واحدهای پالایشگاه حدود ppm 7000 است که این مقدار در گاز شیرین خروجی باید به زیر ppm 3 برسد. اما طبق بررسی‌ها به نظر مي‌رسد كه در فرآيند فوق، تمامي ظرفيت جذب آمين برای حذف H2S استفاده نمي‌شود. بخشي از ظرفيت آن توسط CO2 كه ميل به جذب توسط آمين دارد، اشغال شده و بخشي نيز بدون جذب گاز اسيدي خالي مانده و در چرخه گردش مي‌كند. از این رو باتوجه به هزینه بالا و مشکلات در تامین و واردات محلول آمين مصرفي همواره سعی بر آن است بخش بیشتری از ظرفیت آمین به جذب H2S اختصاص یابد و بدین طریق با بهبود کارایی فرآیند شیرین‌سازی و كيفيت گاز اسيدي خروجي از برج احيا، امکان كاهش غلظت آمين(MDEA) در محلول در گردش فراهم شود.

در این راستا ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به درخواست « پالایشگاه ششم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی »، به دنبال توسعه راهکارهایی عملی جهت «کاهش غلظت آمین مورد نیاز در فرآیند شیرین سازی گاز ترش با استفاده از فناوری نانو» است. کلیه علاقمندان می‌توانند به طور رایگان در این چالش شرکت ‌کنند و از تسهیلات حمایتی 50 میلیون ریالی شامل کمک‌هزینه نقدی و اعتبار شبکه آزمایشگاهی در مرحله اول و جایزه نقدی 200 میلیون ریالی ویژه برنده نهایی چالش بهره‌مند شوند. برندگان مرحله دوم چالش همچنین فرصت همکاری برای توسعه فناوری و تجاری‌سازی آن تا مرحله تولید انبوه را با حمایت و پشتیبانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و پالایشگاه ششم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی خواهند داشت.