ضرایب کنکور کارشناسی ارشد

https://farsi.freepaper.me/ضرایب-کنکور-کارشناسی-ارشد/


image
خب احتمالا اگر کنکور کارشناسی داده اید با مفهوم ضرایب دروس آشنایی دارید و می دانید که در کنکور کارشناسی ارشد در هر گرایش دروس ضرایب گوناگونی دارند. حال در این مقاله می خواهیم تاثیر دروس با ضرایب مختلف را بررسی کنیم. برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد، اولین اقدام بعد از تصمیم به درس…