دریافت کد سوابق تحصیلی برای داوطلبان کنکور ۹۸ الکترونیکی شد

https://farsi.freepaper.me/دریافت-کد-سوابق-تحصیلی-برای-داوطلبان-ک/


image
داوطلبان با مراجعه به سامانه جمع‌آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری می توانند به نشانی: dipcode.medu.ir برای دریافت کد‌ سوابق تحصیلی پایه‌های تحصیلی اقدام کنند. دانش‌آموزانی که مشمول سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی هستند، باید از سامانه ۲ کد سوابق تحصیلی دریافت کنند. افرادی که تناقضی در خصوص نمرات و مشخصات مندرج…