فراخوان دانشگاه پیام نور برای متقاضیان طرح کسر خدمت

https://farsi.freepaper.me/فراخوان-دانشگاه-پیام-نور-برای-متقاضیا/دانشگاه پیام نور از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور در خواست کرد تا در فراخوان فعالیت پژوهشی به ازای خدمت سربازی شرکت کنند. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های «تفسیر»، «حکمت اسلامی»، «ادیان»، «فقه»، «حدیث»، «کلام»، «عرفان و اخلاق رشته فلسفه (آشنا به پارادایم های فلسفه علم، مکاتب فلسفی)»، «ادبیات…