اعطای بورسیه پسادکتری فرانسه به اساتید ایرانی

https://farsi.freepaper.me/اعطای-بورسیه-پسادکتری-فرانسه-به-اساتی/


image
دولت فرانسه به اساتید و پژوهشگران ایرانی برای سال تحصیلی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ بورس دروه های پسا دکتری اعطا می کند. سفارت فرانسه در ایران به اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌های ایرانی بورس پسا دکتری در رشته‌های علوم پایه، مهندسی و علوم انسانی اعطا می‌ کند. متقاضیان دریافت این بورس باید عنوان استاد و محقق در…