یاس؛ اولین خودروی برقی تولید شده توسط دانشگاه علم و صنعت

https://farsi.freepaper.me/یاس؛-اولین-خودروی-برقی-تولید-شده-توسط-د/مراسم رونمایی از نمونه مفهومی اولین خودروی برقی تولید شده در دانشگاه علم و صنعت ایران به نام «یاس» روز سه شنبه در جریان برگزاری اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین به انجام رسید. یاس، خودروی الکتریکی شهری طراحی شده توسط پژوهشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت است که فاز طراحی آن به پایان…

اندرحوالات همایش :grin: