مدرک لیسانس برای پذیرش در دانشکده های پزشکی کانادا الزامی نیست

در حال حاضر 17 دانشکده پزشکی در کانادا وجود دارد. عموما دانشجویان پزشکی کانادا تحصیلات خود را بعد از اخذ مدرک لیسانس در رشته ی دیگری که اغلب یکی از رشته های علوم پایه است، شروع می کنند. اما همه ی دانشکده های پزشکی کانادا برای پذیرش الزاما نیاز به مدرک لیسانس ندارند. برای مثال دانشکده های پزشکی کبک دانشجویان را بعد از دو سال تحصیل در دروه های دیپلم CEGEP که معادل با سال دوازدهم سایر استان ها به اضافه سال اول دانشگاه است، قبول می کنند. اکثر دانشکده های پزشکی غرب کانادا نیازمند حداقل 2 سال تحصیلات دانشگاهی و اکثر دانشگاه های انتاریو نیازمند حداقل 3 سال تحصیلات دانشگاهی هستند

• چهار سال تحصیلات کارشناسی در رشته های علوم پایه (یا هر رشته دیگر به شرط گذراندن پیش نیاز دروس علوم پایه)
• چهار سال تحصیلات پزشکی (MD)
• سپس 3 تا 7 سال دوره ی رزیدنتی (با توجه به تخصصی انتخاب شده)
• برخی از پزشکان ممکن است تحصیلات اضافی در یک فلوشیپ (Fellowship) را دنبال کنند

#مهاجرت