رمز موفقیت در گرفتن فول فاند در "کارشناسی ارشد" در آمریکا

يكى از بهترين راه ها براى گرفتن بورسيه در مقطع كارشناسى ارشد در آمريكا، شناسايى و مكاتبه با دانشگاه هايى است كه در رشته ى شما دكترا ندارند! يعنى صرفا مقطع ليسانس و ارشد دارند! به علت عدم وجود دانشجوى دكترا در اين دانشكده ها، تمام پوزيشن هاى TA و RA بين دانشجويان كارشناسى ارشد تقسيم ميشود و اين شانس شما را براى دريافت فاند چند برابر ميكند!