رقابت بیش از ۱۹۶ هزار نفر در آزمون دکتری روز جمعه

https://farsi.freepaper.me/رقابت-بیش-از-۱۹۶-هزار-نفر-در-آزمون-دکتری/


image
ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ از ۶ آذر شروع شد و ۱۵ آذر پایان پذیرفت. تا کنون ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ نفر ثبت نام کرده اند که به نسبت سال ۹۷ تعداد ۳۸ هزار و ۲۶۹ نفر کمتر است.کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز…