متقاضیان جذب هیات علمی تا 5 اسفند برای ثبت نام فرصت دارند

https://farsi.freepaper.me/متقاضیان-جذب-هیات-علمی-تا-5-اسفند-برای-ث/


image
فراخوان جذب اعضای هیئت علمی از ۱۵ بهمن ۹۷ آغاز شده و تا ۵ اسفند تمدید شد. نیازهای دانشگاه ها در پورتال مرکز جذب بارگذاری شده است و متقاضیان جهت ثبت نام و انتخاب اولویت های متناسب با رشته تحصیلی خود می توانند تا پایان ۵ اسفند ۹۷ با مراجعه به سامانه فراخوان مرکز جذب…