وام شهریه در سال تحصیلی آینده افزایش پیدا می کند

https://farsi.freepaper.me/وام-شهریه-در-سال-تحصیلی-آینده-افزایش-پی/


image
جلسه هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. یکی از دستور جلسه های مهم این هیات امنا، پیشنهاد افزایش سقف برخی از وام های دانشجویی برای سال تحصیلی آینده بود که با موافقت اعضا، تصویب شد. وام ضروری برای تمام مشمولان طبق قانون صندوق رفاه دانشجویان…