توافق نامه ای برای حمایت بیشتر از مخترعین با عاملیت کانون پتنت

https://farsi.freepaper.me/توافق-نامه-ای-برای-حمایت-بیشتر-از-مخترع/


image
با توجه به ارسال تعداد بالای درخواست‌های ثبت اختراع خارجی از سوی مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری در ایران به کانون پتنت، «وزارت علوم تحقیقات و فناوری» و «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»، توافق‌نامه‌ای را به امضا رساندند تا به موجب آن، شرایط برای حمایت بیشتر و موثرتر از مخترعین، اعضای هیئت‌علمی و…