آرامش فکری دانشجویان با ارائه وام تحصیلی

https://farsi.freepaper.me/آرامش-فکری-دانشجویان-با-ارائه-وام-تحصی/


image
نتایج یک گزارش منتشر شده نشان می‌دهد، دانشجویانی که وام تحصیلی دریافت می‌کنند به مراتب در دانشگاه و پس از آن عملکرد بهتری دارند. به نقل از اجوکیشن دایو، این بررسی که در «EducationNext» منتشر شده نشان می‌دهد، دانشجویانی که در دوره تحصیلی خود برای انجام پروژه‌های دانشگاهی کمک مالی دریافبه نقل از اجوکیشن دایو،…