برای آنها که علاقمند به کارآفرینی در تکنولوژی


پارک علم و فناوری مدرس رویدادی متفاوت برای آنها که علاقمند به #کارآفرینی در #تکنولوژی هستند را برگزار می‌کند.

اگر علاقمند به #تکنولوژی هستید اولین #رویداد_کارآفرینی “EDGe” با موضوع “هوش مصنوعی” را از دست ندهید.

تهران, دانشگاه تربیت مدرس، سالن جابر بن حیان
چهارشنبه 15 اسفند 1397 از ساعت 14 الی 16

ثبت نام #رایگان