لیست دانشگاه‌های مورد تایید اداره کل امور دانش آموختگان

لیست دانشگاه‌های مورد تایید اداره کل امور دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018

:page_with_curl: http://grad.saorg.ir/After-September2018

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری
ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ 1398/04/01 برابر با 2019/06/22 صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.